ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 5 ธ.ค. 2012

Life has ceased. Man is but a myth. And now, even the machines have begun to fail. Lead Horatio Nullbuilt and his sarcastic sidekick Crispin on a journey through the crumbling world of Primordia, facing malfunctioning robots, ancient secrets, and an implacable,...

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Wadjet Eye Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Primordia
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Wormwood Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Wadjet Eye Games
วันวางจำหน่าย: 5 ธ.ค. 2012