ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 29 พ.ค. 2013

It is the sworn duty of every knight to seek out evil, defeat it, and take its stuff. One such knight is Max, whose enthusiasm for combat is surpassed only by his love of rare and valuable loot.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Microsoft Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pinball FX2: Epic Quest Table
ประเภท: แคชชวล, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Zen Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Microsoft Studios
วันวางจำหน่าย: 29 พ.ค. 2013

Mild Fantasy Violence

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB