ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 10 พ.ค. 2013

Pinball FX2 is an ever-growing collection of original pinball table simulations built by Zen Studios, the world's premier virtual pinball developer.Pinball FX2 pairs classic pinball gameplay with themes from Star Wars, Marvel and more.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Microsoft Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pinball FX2
ประเภท: แคชชวล, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Zen Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Microsoft Studios
วันวางจำหน่าย: 10 พ.ค. 2013

Mild Fantasy Violence

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB