ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 18 มี.ค. 2013

Live the life of a Monster, from birth to elderhood and beyond, making decisions that affect the world of Monsters and Humans. Solve problems. Meet animals and interesting people. Get to know them. Eat them. Make your own story!

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Monster Loves You!
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Radial Games Corp Dejobaan Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Radial Games Corp
วันวางจำหน่าย: 18 มี.ค. 2013

Violent References
Blood and Gore