เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา - วันวางจำหน่าย: 13 มี.ค. 2014

Welcome to Soup Co., Astroworker! As an integral part of the Soup Co. family, your mission is to explore the remote planets in search of tasty ingredients to make the galaxies most delicious soups and then rocket them into the gullets of our hungry customers.

วิดีโอเล่นระหว่างการพัฒนา เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Nom Nom Galaxy
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Q-Games, Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: Q-Games, Ltd.
วันที่วางจำหน่าย: 13 มี.ค. 2014