ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 7 พ.ค. 2014

Prove you are the world's greatest swordsman! Engage in tactical 1 vs. 1 sword fighting, 2 vs. 2, or sandbox FFA, or capture Control Points in a tactical slash-em-up.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Blade Symphony
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Puny Human
ผู้จัดจำหน่าย: Puny Human
วันวางจำหน่าย: 7 พ.ค. 2014