รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา

Gnomoria is a sandbox village management game where you help lead a small group of gnomes, who have set out on their own, to thrive into a bustling kingdom! Anything you see can be broken down and rebuilt elsewhere.

วิดีโอเล่นระหว่างการพัฒนา เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Gnomoria
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Robotronic Games
ผู้จัดจำหน่าย: Robotronic Games