เกมนี้
อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา - วันวางจำหน่าย: 30 พ.ค. 2013

Folk Tale is a sandbox fantasy citybuilder RPG game in which you lead a ragtag band of peasants in growing a small settlement into a thriving market town, while dastardly minions plot your downfall.

วิดีโอเล่นระหว่างการพัฒนา เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Folk Tale
ประเภท: อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Games Foundry
ผู้จัดจำหน่าย: Games Foundry
วันที่วางจำหน่าย: 30 พ.ค. 2013