ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, สวมบทบาท, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา

Folk Tale is a single-player fantasy village builder RPG game. Grow your village from nothing, recruit heroes, explore dungeons, battle bosses, and take home a big bag of sweet loot.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้