Αυτό το παιχνίδι

Simple Enough for a Child; Powerful Enough for a DeveloperRPG Maker VX Ace improves every aspect of RPG creation, making it not only the latest, but also the greatest engine in the RPG Maker Series.

Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: RPG Maker VX Ace Lite
Δημιουργός: KADOKAWA
Εκδότης: Degica