ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์

Welcome to the ancient North, once the cradle of culture and peace, but is now corrupted by magic and inhabited by nasty bandits sowing destruction in airships.Choose to be a vicious Buccaneer or an infamous Viking and take a glider to the skies.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก LudoCraft Ltd.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: AirBuccaneers
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: LudoCraft Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: LudoCraft Ltd.