ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 29 พ.ค. 2013

2 SIDES, 12 NATIONS, 750 UNITS: THE STRATEGY GAME REFERENCE IS BACK! Richer, more beautiful and more accessible, Wargame AirLand Battle is the sequel to the explosive real-time strategy game Wargame European Escalation! 1985.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Wargame: Airland Battle
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Eugen Systems
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 29 พ.ค. 2013