เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 16 พ.ค. 2013

In Reus, you control powerful giants to shape the planet to your will. You can create mountains, oceans, forests and more. Enrich your planet with plants, minerals and animal life.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Reus
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Abbey Games
ผู้จัดจำหน่าย: Abbey Games
วันวางจำหน่าย: 16 พ.ค. 2013