ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2013

Play a classic Shoot 'Em Up... in reverse!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Retro/Grade
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: 24 Caret Games
ผู้จัดจำหน่าย: 24 Caret Games
วันวางจำหน่าย: 20 มี.ค. 2013

Mild Fantasy Violence