ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, อินดี้, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 27 ก.พ. 2013

Choose your Realm and engage in the most dynamic player driven battlefield available on any MMO. Fight for the Alsius Empire, protect the woods of Syrtis or avenge the Brotherhood of Ignis.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก NGD Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Champions of Regnum
ประเภท: เล่นฟรี, อินดี้, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: NGD Studios
ผู้จัดจำหน่าย: NGD Studios
วันวางจำหน่าย: 27 ก.พ. 2013