ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 27 พ.ย. 2012

Super Hexagon is a minimal action game by Terry Cavanagh, with music by Chipzel.Important facts about Hexagons:Hexagons are first order permutohedrons: The vertices of a hexagon can be formed by permuting the coordinates of the vector (1, 2, 3).

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Terry Cavanagh
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Super Hexagon
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Terry Cavanagh
ผู้จัดจำหน่าย: Terry Cavanagh
วันวางจำหน่าย: 27 พ.ย. 2012