ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 3 พ.ย. 2008

Calradia is a land at war, offering great riches and even greater dangers to adventurers and mercenaries that flock to shed their blood on its soil. With courage and a strong sword, an unknown stranger can make a name as a warrior. Free-form sand-box gameplay.

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Mount & Blade
ประเภท: อินดี้, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: TaleWorlds Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: TaleWorlds Entertainment
วันวางจำหน่าย: 16 ก.ย. 2008

Alcohol Reference

Blood

Mild Language

Mild Suggestive Themes

Violence