ข่าวสาร
เกมนี้
การแก้ไขรูปภาพ - วันวางจำหน่าย: 11 ธ.ค. 2012

Organize. Perfect. Inspire. Organize your collection by what, when or where. Edit and add jaw-dropping effects with ease. Then share your best with friends, family and the world through the ACDSee Online cloud, Facebook, Twitter, and e-mail. So simple to use.

วิดีโอการแก้ไขรูปภาพ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก ACD Systems International Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: ACDSee 15
ประเภท: การแก้ไขรูปภาพ
ผู้พัฒนา: ACD Systems International Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: ACD Systems International Inc.
วันวางจำหน่าย: 11 ธ.ค. 2012