ข่าวสาร
เกมนี้
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การจัดพิมพ์เว็บ - วันวางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2012

RPG Maker VX Ace improves on every aspect of creating your very own epic adventure. An extremely powerful editor, Ace supports multiple tilesets, offers full control over autoshadow and has a very flexible features system.

วิดีโอการออกแบบและการวาดภาพประกอบ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: RPG Maker VX Ace
ประเภท: การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การจัดพิมพ์เว็บ
ผู้พัฒนา: KADOKAWA
ผู้จัดจำหน่าย: Degica
วันวางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2012