ข่าวสาร
เกมนี้
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การจัดพิมพ์เว็บ - วันวางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2012

RPG Maker VX Ace is the latest and greatest engine in the RPG Maker series, improving on every aspect of creating your very own epic adventure. The most powerful editor yet, Ace supports multiple tilesets, offers full control over autoshadow and has a very flexible...

วิดีโอการออกแบบและการวาดภาพประกอบ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: RPG Maker VX Ace
ประเภท: การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การจัดพิมพ์เว็บ
ผู้พัฒนา: KADOKAWA
ผู้จัดจำหน่าย: Degica
วันวางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2012