ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 9 ต.ค. 2013

Animal husbandry, crops, sales… It's up to you to manage and grow your own farm in a huge, totally new world!

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Farming Simulator 2013 Titanium Edition
ประเภท: แคชชวล, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Giants Software
ผู้จัดจำหน่าย: Giants Software
วันวางจำหน่าย: 9 ต.ค. 2013