ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 9 ม.ค. 2013

The first chapter in the three-part The Journey Down saga, a classic point-and-click series with an Afro-Caribbean twist. Get ready to embark on an epic journey of laughs and brain-teasing adventure!

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Journey Down: Chapter One
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: SkyGoblin
ผู้จัดจำหน่าย: Skygoblin
วันวางจำหน่าย: 9 ม.ค. 2013