ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 17 ธ.ค. 2012

Slip off into the dream world and go on an aerial adventure as NiGHTS in this classic Saturn remake. Collect Ideya (colored orbs), rack up points, and battle bosses to help Elliot and Claris save Nightopia from Wizeman the Wicked.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก SEGA
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: NiGHTS Into Dreams
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: SEGA
ผู้จัดจำหน่าย: SEGA
วันวางจำหน่าย: 17 ธ.ค. 2012