ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้, จำลองสถานการณ์

Don’t Starve is an uncompromising wilderness survival game full of science and magic. Enter a strange and unexplored world full of strange creatures, dangers, and surprises. Gather resources to craft items and structures that match your survival style.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Klei Entertainment
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Don't Starve
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Klei Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Klei Entertainment