ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 30 ม.ค. 2013

Proteus is a game about exploration and immersion in a dream-like island world where the soundtrack to your play is created by your surroundings. Played in first-person, the primary means of interaction is simply your presence in the world and how you observe it.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Proteus
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Ed Key and David Kanaga
ผู้จัดจำหน่าย: Twisted Tree
วันวางจำหน่าย: 30 ม.ค. 2013