ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 25 ก.พ. 2013

The Banner Saga: Factions is the premiere multiplayer role-playing strategy game on PC and Mac. It brings the feeling of beloved tactical games to a high-definition era with gorgeous hand-animated artwork and a degree of depth unprecedented in the realm of free games.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Banner Saga: Factions
ประเภท: เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Stoic
ผู้จัดจำหน่าย: Versus Evil
วันวางจำหน่าย: 25 ก.พ. 2013