เกมนี้
แคชชวล, เล่นระหว่างการพัฒนา, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์

Create worlds beyond your imagination in Patterns: a 3D sandbox with physics and gravity. Build your own world or invite your friends to collaborate on epic creations. Add goals to turn your builds into challenging games or leave them open-ended: the choice is yours!

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Linden Lab
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Patterns
แนว: แคชชวล, เล่นระหว่างการพัฒนา, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Linden Lab
ผู้จัดจำหน่าย: Linden Lab
ภาษา: อังกฤษ