เกมนี้
กลยุทธ์, แคชชวล, จำลองสถานการณ์, Early Access

It’s your universe to shape. Patterns is an ever-expanding 3D space, where you’ll construct simple and complex structures as you harvest substances and discover new shapes that can be used to enhance your creativity.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Linden Lab
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Patterns
แนว: กลยุทธ์, แคชชวล, จำลองสถานการณ์, Early Access
ผู้พัฒนา: Linden Lab
ผู้จัดจำหน่าย: Linden Lab
ภาษา: อังกฤษ