ข่าวสาร
เกมนี้
Pid
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 31 ต.ค. 2012

Challenging platformer with striking visuals and deep engrossing story transports you to a world beyond ours!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Pid
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Might and Delight
ผู้จัดจำหน่าย: Might and Delight
วันวางจำหน่าย: 31 ต.ค. 2012

Cartoon Violence