ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 26 ต.ค. 2012

Frontline Tactics lets you command a modern, elite fighting unit over various missions; from defending and controlling a location or asset to all-out elimination and survival.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Meridian4
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Frontline Tactics
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Full Control / WIT Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Meridian4
วันวางจำหน่าย: 26 ต.ค. 2012