ข่าวสาร
เกมนี้
กีฬา, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2012

This bonecrunching sport features 23 playable races, each with its own style, vicious moves, rankings & more!

วิดีโอกีฬา เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Blood Bowl: Chaos Edition
ประเภท: กีฬา, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Cyanide Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2012