ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 13 ก.ย. 2012

From the creative mind behind The Adventures of Shuggy comes an exciting new retro-styled 2D platformer, a winner of Dream Build Play 2012 and a top 50 game of 2012 according to Game Informer.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Smudged Cat Games Ltd
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Gateways
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Smudged Cat Games Ltd
ผู้จัดจำหน่าย: Smudged Cat Games Ltd
วันวางจำหน่าย: 13 ก.ย. 2012