ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 9 ส.ค. 2012

Enter a world of magic and mystery in MapleStory, the original side-scrolling MMORPG. Choose from over 40 classes and join the millennia-long battle against the evil Black Mage.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: MapleStory
ประเภท: แคชชวล, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Nexon
ผู้จัดจำหน่าย: Nexon America Inc.
วันวางจำหน่าย: 9 ส.ค. 2012