ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 2 พ.ย. 2012

Take control of a fleet commander returned from exile, rise through the ranks of the United Space Federation forces and join an epic war across the stars.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Iceberg Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Gemini Wars
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Camel101 LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Iceberg Interactive
วันวางจำหน่าย: 2 พ.ย. 2012