ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 14 มี.ค. 2013

Todd Rex wants steak. Todd Rex wants YOUR steak. Are you gonna let him take it? No way! Go Home, Dinosaurs!Prevent hordes of marauding Dinos from crashing your party in the world’s premier BBQ defense simulator!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Go Home Dinosaurs!
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Fire Hose Games
ผู้จัดจำหน่าย: Fire hose Games
วันวางจำหน่าย: 14 มี.ค. 2013