ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 4 ก.ย. 2012

In this uniqueTower Defense you will travel through William’s mind in a colored and dreamlike universe.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Shad'O
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Okugi Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Okugi Sudio
วันวางจำหน่าย: 4 ก.ย. 2012