ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 31 ส.ค. 2012

Home is a unique horror adventure set in a beautifully-realized pixel world. It’s a murder mystery with a twist—because you decide what ultimately happens.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Home
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Benjamin Rivers Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Benjamin Rivers Inc.
วันวางจำหน่าย: 1 มิ.ย. 2012

Violence
Blood