เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 29 ต.ค. 2012

Primal Carnage is an online multiplayer shooter that will immerse its players in skilled PVP combat, team-based strategy and savage class-oriented matches unlike any you've previously experienced; be it an armed human mercenary or a cunning dinosaur, Primal Carnage is s

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Primal Carnage
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Lukewarm Media
ผู้จัดจำหน่าย: Reverb Triple XP
วันวางจำหน่าย: 29 ต.ค. 2012