Mer om dette spillet
Tittel: Painkiller Hell & Damnation
Sjanger: Action
Utvikler: The Farm 51
Utgiver: Nordic Games
Utgivelsesdato: 31. okt, 2012
Språk: Engelsk*, Tysk*, Fransk*, Italiensk*, Spansk*, Tsjekkisk, Ungarsk, Japansk*, Polsk*, Russisk*
*språk med full lydstøtte

Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language