ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2012

Guide Mairu through idyllic Cherry Tree Town as she makes new friends and endeavors to persuade them to join her high school comedy club.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cherry Tree High Comedy Club
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: 773
ผู้จัดจำหน่าย: Nyu Media
วันวางจำหน่าย: 8 พ.ย. 2012

Alcohol and Tobacco Reference

Mild Language

Mild Suggestive Themes