ข่าวสาร
เกมนี้
ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 25 มิ.ย. 2012

The shadow of Lolth has cast darkness over the kingdom of Cormyr where heroes struggle to stem the unrelenting tide of the Drow forces. The hopes of the Realms lie with champions from Eberron, whose world has become entangled in Lolth's schemes, bringing them to Faerun...

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dungeons & Dragons Online® Menace of the Underdark™
ประเภท: ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Standing Stone Games, LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Standing Stone Games, LLC
วันวางจำหน่าย: 25 มิ.ย. 2012