Αυτό το παιχνίδι
Massively Multiplayer, RPG - Κυκλοφόρησε: 25 Ιουν 2012

The shadow of Lolth has cast darkness over the kingdom of Cormyr where heroes struggle to stem the unrelenting tide of the Drow forces. The hopes of the Realms lie with champions from Eberron, whose world has become entangled in Lolth's schemes, bringing them to Faerun...

Περισσότερα RPG βίντεο
Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: Dungeons & Dragons Online® Menace of the Underdark™
Είδος: Massively Multiplayer, RPG
Δημιουργός: Standing Stone Games, LLC
Εκδότης: Standing Stone Games, LLC
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Ιουν 2012