ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 29 ส.ค. 2012

Vlambeer's SUPER CRATE BOX is coming to bring back the glory of the golden arcade age, when all that really mattered was getting on that high score list. Grab your baseball cap and loosen your pants, it's time to fight endless hordes of enemies and collect every weapon...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Vlambeer
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Super Crate Box
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, อินดี้
ผู้พัฒนา: Vlambeer
ผู้จัดจำหน่าย: Vlambeer
วันวางจำหน่าย: 22 ต.ค. 2010