ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 14 ก.ย. 2012

This "spaceship simulation roguelike-like" allows you to take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: FTL: Faster Than Light
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Subset Games
ผู้จัดจำหน่าย: Subset Games
วันวางจำหน่าย: 14 ก.ย. 2012