ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 31 ม.ค. 2013

Compete across land, water and air in incredible transforming vehicles that change from cars to boats to planes mid-race.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก SEGA
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Sonic & All-Stars Racing Transformed
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, กีฬา
ผู้พัฒนา: Sumo Digital
ผู้จัดจำหน่าย: SEGA
วันวางจำหน่าย: 31 ม.ค. 2013