Mer om det här spelet
Titel: Sonic & All-Stars Racing Transformed
Genre: Racing, Sport
Utvecklare: Sumo Digital
Utgivare: SEGA
Utgivningsdatum: 31 jan, 2013
Språk: Engelska*, Tyska*, Franska*, Italienska*, Spanska*
*språk med fullständiga ljudfunktioner