เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 29 มิ.ย. 2012

This strategic turn-based MMORPG combines innovative combat with character/party development and city/country management.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Atlantica Online
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: NDoors
ผู้จัดจำหน่าย: Nexon America Inc.
วันวางจำหน่าย: 29 มิ.ย. 2012