ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 21 ส.ค. 2012

A hyperdrive malfunction sends Keith T. Maxwell tumbling through space and time to fight for his life against a mysterious alien armada that is wreaking havoc.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก bitComposer Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Galaxy on Fire 2™ Full HD
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Fishlabs Entertainment GmbH
ผู้จัดจำหน่าย: bitComposer Games
วันวางจำหน่าย: 21 ส.ค. 2012