ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 7 มี.ค. 2013

The #1 mobile game of all time blasts off into space! Play over 300 interstellar levels across 10 planets! Whether it’s the icy orbs of Cold Cuts, the volcanic explosiveness of Red Planet, Utopia – a planet made entirely of junk food, or the new Brass Hogs episode...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Angry Birds Space
ประเภท: แคชชวล
ผู้พัฒนา: Rovio Entertainment Ltd
ผู้จัดจำหน่าย: Rovio Entertainment Ltd
วันวางจำหน่าย: 7 มี.ค. 2013

Comic Mischief