ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 6 ธ.ค. 2012

Triple Town is an award-winning original puzzle game in which you try to grow the greatest possible city. The larger the city you build, the more points you score.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Triple Town
ประเภท: กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Spry Fox LLC
ผู้จัดจำหน่าย: Spry Fox LLC
วันวางจำหน่าย: 6 ธ.ค. 2012