ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 13 มิ.ย. 2012

Splice is an experimental and artistic puzzler. Immerse yourself in its microbial world and start splicing! Every level ("strand") consists of a number of cells that you will need to rearrange into a target structure in several moves ("splices").

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Cipher Prime Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Splice
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Cipher Prime Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Cipher Prime Studios
วันวางจำหน่าย: 13 มิ.ย. 2012