ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012

Cannon Fodder 3 is a tactical action game, which inherited the style and traditions of the original game. The war goes on and its scale is nearly the same as before. 500 conscripts are sent to meet their destiny. What awaits them? A general's stars or a bed of honor?

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Game Factory Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Cannon Fodder 3
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Burut CT
ผู้จัดจำหน่าย: Game Factory Interactive
วันวางจำหน่าย: 6 ส.ค. 2012